PTSP Bagian Perdata

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) MEJA PERDATA

JENIS PELAYANAN DI KEPANITERAAN PERDATA:

 1. GUGATAN
 2. GUGATAN SEDERHANA
 3. PERMOHONAN UNTUK PERUBAHAN NAMA DALAM AKTA KELAHIRAN
 4. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA AYAH/IBU PADA AKTE KELAHIRAN ANAK (BAGI ANAK USIA >21TH/SUDAH MENIKAH)
 5. PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
 6. PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN
 7. PERMOHONAN SESEORANG DINYATAKAN TIDAK HADIR / MENINGGAL DUNIA
 8. PERMOHONAN PERWALIAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA / DIBAWAH 18 TAHUN
 9. PERMOHONAN PENGAMPUAN BAGI ORANG DEWASA YANG KURANG INGATANNYA ATAU ORANG DEWASA YANG TIDAK BISA MENGURUS HARTANYA LAGI (PIKUN)
 10. PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
 11. PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN
 12. PERMOHONAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA RIIL
 13. PERMOHONAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN / FIDUSIA
 14. PERMOHONAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
 15. PERMOHONAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI (PK)

SYARAT SYARAT PENDAFTARAN PELAYANAN PERDATA

1. CHECKLIST PENDAFTARAN GUGATAN

 • Surat Gugatan
  1. Softcopy Surat Gugatan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
  2. Hardcopy Surat Gugatan yang telah ditanda tangani
 • Fotokopi KTP Penggugat (Softcopy KTP)
 • Fotokopi KTP Tergugat (bila ada)
 • Fotokopi KK Penggugat
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Membayar SKUM

2. CHECKLIST PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

 • Surat Gugatan Sederhana
  1. Softcopy Surat Gugatan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
  2. Hardcopy Surat Gugatan yang telah ditanda tangani
 • Fotokopi KTP Penggugat (Softcopy KTP)
 • Fotokopi KTP Tergugat (bila ada)
 • Fotokopi KK Penggugat
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Membayar SKUM

3. CHECKLIST PERMOHONAN UNTUK PERUBAHAN NAMA DALAM AKTA KELAHIRAN

 • Surat Permohonan
  1. Softcopy Surat Permohonan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
  2. Hardcopy Surat Permohoan yang telah ditanda tangani
 • Fotokopi KTP Pemohon (Softcopy KTP )
 • Fotokopi KK Pemohon (Softcopy KK )
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Membayar SKUM

4. CHECKLIST PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA AYAH/IBU PADA AKTE KELAHIRAN ANAK (BAGI ANAK USIA >21TH/SUDAH MENIKAH)

 • Surat Permohonan
 1. Softcopy Surat Permohonan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
 2. Hardcopy Surat Permohoan yang telah ditanda tangani
 • Surat pengantar sidang dari desa
 • Fotokopi AKTE KELAHIRAN pemohon
 • Fotokopi KTP pemohon
 • Fotokopi KARTU KELUARGA pemohon
 • Fotokopi AKTE KELAHIRAN ayah/ibu pemohon
 • Fotokopi KTP ayah/ibu pemohon
 • Fotokopi SURAT NIKAH pemohon (bila telah menikah)
 • Fotokopi SURAT NIKAH orang tua pemohon

5. CHECKLIST PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK

 • Surat Permohonan
  1. Softcopy Surat Permohonan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
  2. Hardcopy Surat Permohonan yang telah ditanda tangani
 • Fotokopi KTP Pemohon (Softcopy KTP)
 • Fotokopi KK Pemohon (Softcopy KK)
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Membayar SKUM

6. CHECKLIST PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN

 • Surat Permohonan
  1. Softcopy Surat Permohonan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
  2. Hardcopy Surat Permohoan yang telah ditanda tangani
 • Fotokopi KTP Pemohon (Softcopy KTP)
 • Fotokopi KK Pemohon (Softcopy KK)
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Membayar SKUM

7. CHECKLIST PERMOHONAN AGAR SESEORANG DINYATAKAN DALAM KEADAAN TIDAK HADIR ATAU DINYATAKAN MENINGGAL DUNIA

 • Surat Permohonan
  1. Softcopy Surat Permohonan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
  2. Hardcopy Surat Permohoan yang telah ditanda tangani
 • Fotokopi KTP Pemohon (Softcopy KTP)
 • Fotokopi KK Pemohon (Softcopy KK)
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Membayar SKUM

8. CHECKLIST PERMOHONAN PERWALIAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA / DIBAWAH 18 TAHUN

 • Surat Permohonan
  1. Softcopy Surat Permohonan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
  2. Hardcopy Surat Permohoan yang telah ditanda tangani
 • Fotokopi KTP Pemohon (Softcopy KTP)
 • Fotokopi KK Pemohon (Softcopy KK)
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Membayar SKUM

9. CHECKLIST PERMOHONAN PENGAMPUAN BAGI ORANG DEWASA YANG KURANG INGATANNYA ATAU ORANG DEWASA YANG TIDAK BISA MENGURUS HARTANYA LAGI (PIKUN)

 • Surat Permohonan
  1. Softcopy Surat Permohonan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
  2. Hardcopy Surat Permohoan yang telah ditanda tangani
 • Fotokopi KTP Pemohon (Softcopy KTP)
 • Fotokopi KK Pemohon (Softcopy KK)
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Membayar SKUM

10. CHECKLIST PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

  • Permohonan
   1. Softcopy Surat Permohonan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
   2. Hardcopy Surat Permohoan yang telah ditanda tangani
  • Surat pengantar sidang dari desa
  • Fotokopi KTP Kedua Orang Tua / wali
  • Fotokopi KARTU KELUARGA pemohon
  • Fotokopi KTP / IDENTITAS ANAK pemohon
  • Fotokopi IJAZAH TERAKHIR ANAK dan/atau SURAT KETERANGAN MASIH SEKOLAH dari sekolah anak
  • Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan anak menikah di bawah umur bermaterai 10.000

11. CHECKLIST PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH BAGI PRIA / WANITA YANG BELUM MENCAPAI UMUR 19 TAHUN

 • Surat Permohonan
  1. Softcopy Surat Permohonan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
  2. Hardcopy Surat Permohoan yang telah ditanda tangani
 • Fotokopi KTP Pemohon selaku Orang Tua (Softcopy KTP)
 • Fotokopi KK Pemohon selaku Orang Tua (Softcopy KK)
 • Fotokopi IJAZAH TERAKHIR Anak (Softcopy IJAZAH)
 • Fotokopi AKTE KELAHIRAN Anak (Softcopy AKTE)
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Membayar SKUM

12. CHECKLIST PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

 • Surat Permohonan
  1. Softcopy Surat Permohonan dalam bentuk Pdf (ditanda tangani ) dan Word
  2. Hardcopy Surat Permohoan yang telah ditanda tangani
 • Fotokopi KTP Pemohon (Softcopy KTP)
 • Fotokopi KK Pemohon (Softcopy KK)
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Membayar SKUM

13. CHECKLIST PERMOHONAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA RIIL

 • Surat Permohonan
 • Fotokopi KTP Pemohon
 • Surat Kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa
 • Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri
 • Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi
 • Fotokopi Salinan Putusan Kasasi
 • Fotokopi Salinan Putusan PK
 • Membayar SKUM

14. CHECKLIST PERMOHONAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN / FIDUSIA

 • Surat Permohonan
 • Fotokopi KTP pemohon
 • Surat Kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa
 • Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (HT)
 • Membayar SKUM

15. CHECKLIST PERMOHONAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

  • Surat Permohonan
  • Bukti setor uang ganti kerugian
  • Surat Kuasa
  • Fotocopi Surat Gubernur atau Bupati penetapan lokasi pembangunan
  • Fotokopi Dokumen Termohon sebagai pihak yang berhak atas obyek pengadaan tanah
  • Fotokopi KTP Termohon
  • Fotokopi Surat penilai dari publik (Aprisial)
  • Fotokopi Berita Acara hasil Musyawarah
  • Fotokopi Salinan Putusan yang telah IN CRAHT (bila ada)
  • Fotokopi Surat Penolakan Termohon
  • Fotokopi Surat dokumen gugatan atau keterangan dari Panitera
  • Fotokopi Surat peletakan sita
  • Fotokopi Surat keterangan bank atau Hak Tanggungan

16. CHECKLIST PERMOHONAN BANDING

 • Surat Permohonan Banding
 • Fotokopi KTP Pembanding
 • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
 • Memori Banding dan Softcopynya ( apabila ada )
 • Membayar SKUM

17. CHECKLIST PERMOHONAN KASASI

  • Surat Permohonan Kasasi
  • Fotokopi KTP Pemohon Kasasi
  • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
  • Memori Kasasi dan Softcopynya
  • Membayar SKUM

18. CHECKLIST PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DAPAT DIAJUKAN DALAM WAKTU 180 HARI KALENDER

  • Surat Permohonan PK
  • Fotokopi KTP Pemohon
  • Surat Kuasa apabila menggunakan Kuasa
  • Novum /bukti baru ( apabila ada )
  • Membayar SKUM
Skip to content